CR:dc yoona / yoong_duck / SunTaeng_Deer


6c148576gw1ea32cads2mj20k80zywkc.jpg6c148576gw1ea3gpj4si3j20ci0m80x1.jpg

6c148576gw1ea3l1mwd96j20sg0lcmzm.jpg6c148576gw1ea3l1omtdkj20dg0na3zo.jpg6c148576gw1ea3l6omm24j20e80pa0v7.jpg6c148576gw1ea3ll3oqezj20e80paq4r.jpg
profile

Hey Hey ~~~Yoon Yoon ~~~~I want to be your girlfriend